House with Panorama Views

30 Mar 2012 – For Sale in NorwayPiggsoppgrenda 6, Løkenhavna/Kolsås: municipality of Bærum about 30-40min from Oslo situated in a pleasant, friendly and safe neighborhood with designers’ fireplace and a panoramic view towards Rykkin. Purchased in 1981, the first and only owner.

Rekkehus i Piggsoppgrenda 6, Løkenhavna/Kolsås: Løkenhavna/Kolsås: kommune Bærum om 30-40min fra Oslo beliggende i et hyggelig, vennlig og  trygt nabolag med  designere’ peis og en panorama utsikt mot Rykkin. Kjøpt i 1981, første og eneste egen.

147m2/gross floor space, over two floors and common basement garage.
147m2/brutto gulvareal, 2 Etg. og felles garasjekjeller

Practically built row-house with stunning panoramic views.
Praktisk tilbygget rekkehus med fantastisk panorama utsikt

1st floor – Entrance/WC+shower, Kitchen/dinning 16.6m2, living room 27m2 with terrace 23.8m2 and view, staircase to 2nd floor.
1 Etasje – inngang/VC+dusj, kjøkken/spisestuen 16,6 m2, stue 27m2 med terrasse 23,8 m2 og vise, trapp til 2 etasje

2nd floor – TVroom/study 14.6m2 with view. Bed1Rm with view 10.3m2, Bed2Rm 10.8m2, Bed3Rm 6.5m2, bathroom/laundry 5.8m2.
2 Etasje – TVrom/studere 14,6 m2 med utsikt. Sove1Rom med utsikt 10,3 m2, Sove2Rom 10,8 m2, Sove3Rom 6,5 m2, bad/vaskerom 5,8 m2.
Attic for storage or can be converted to another room.
Loft for lagring eller kan konverteres til et annet rom

Location: freely located in the upper Løkenhavna with wonderful view over west Bærum towards Tanum, Vøyenenga, Skui, Rykkinn and Eineåsen. The house is facing west and has sunlight ground throughout the day and into the evening. Very child-friendly area without through-traffic with many playgrounds practically right next to your home.

View of house from Kolsåstoppen
Utsikt av hus fra Kolsåstoppen

Good hiking in the vicinity to Kolsåstoppen as a fine starting point. Short distance to grocery store, school and kindergarten in Løkenhavna. Walking paths to shops at Kolsås and  Bærums Verk. Several sports grounds of Rud/Hauger

Beliggenhet: høyt og fritt beliggende øverst i Løkenhavna med kjempeutsikt over vestre Bærum mot Tanum, Vøyenenga, Skui, Rykkinn og Eineåsen. Boligen ligger vestvendt og har meget gode solforhold hele dagen og til langt ut på kvelden. Meget barnevennnlig område uten gjennomgående biltrafikk, med fine lekearealer i nærområdet og lekeplass rett ved siden av boligen.

Gode turmuligheter i nærområdet med Kolsåstoppen som et fint utgangspunkt. Kort vei til dagligvarebutikk, grendeskole (Bærums eneste grendeskole) og barnehage i Løkenhavna. Ellers gangavstand til butikksenter på Kolsås og på Bærums Verk. Flere idrettsanlegg på Rud/Hauger.

2 thoughts on “House with Panorama Views

  1. Pingback: One Step At A Time – Here-There-Everywhere – This-That-Everything

  2. Pingback: Wyllerløypa/Oslo – Here-There-Everywhere – This-That-Everything

Leave a Reply